Ontwikkeling en uitvoering van een branchespecifieke academie

De Academie voor Podiumkunsten is een initiatief van een aantal koepelorganisaties die werkzaam waren in de podiumkunsten, waaronder de Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties en Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. In 2008 is een academie opgericht, waarvoor Van Sadelhoff verantwoordeljk is voor het samenstellen van het trainingsaanbod, kwaliteitsbewaking en de logistiek van de academie (aanmelding, inschrijving, facturering, etc.). De Academie functioneert als paraplu waaronder verschillende aanbieders trainingen leveren. Vanuit die positie ontwikkelde Van Sadelhoff tevens trainingen voor de Academie voor Podiumkunsten, waaronder bijvoorbeeld “Meer kaarten verkopen, dat doe je zo!”, “Lokale Marktbewerking” en “Online marketing- een routebeschrijving voor de digitale snelweg”. De Academie voor Podiumkunsten is inmiddels opgegaan in het bedrijf Cultuur + Ondernemen.

Bouwstenen voor dit project

Meer over dit project?