Logo Van Sadelhoff Learning Services

Feeds the feeder

Wij geloven in de kracht van Learning and Development

Voor bedrijven

Learning and Development heeft uw aandacht, maar maakt weinig impact op uw bedrijfsresultaten en sluit onvoldoende aan op uw bedrijfsstrategie en uitdagingen in het hier en nu. Dit is een gemiste kans om als organisatie wendbaar en toekomstbestendig te zijn en talent te binden en boeien. Van Sadelhoff learning services is de katalysator voor uw Learning and Development systeem en maakt uw Learning and Development processen kwalitatief, efficiënt en rendabel.

Voor branches

U ziet de potentie van branchespecifiek (leven lang) leren, ontwikkelen en kennisdelen en wil een positieve invloed hebben op de kwaliteit van bedrijven (leden) en medewerkers binnen uw branche. Echter mist u de capaciteit en/of expertise om dit te ontwikkelen en te organiseren, (bij voorkeur) in een rendabele structuur. Wij faciliteren branchespecifiek leren en ontwikkelen vanuit een duurzaam samenwerkingsmodel en netwerkstructuur van expertise voor uw branche: van strategie, (online) infrastructuur, uitvoering tot promotie. Daarmee scoort u zowel binnen als buiten uw branche.

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de organisaties wereldwijd de potentie van Learning and Development onvoldoende benut.

Learning and Development is praktische materie, maar een Learning and Development afdeling simpel laten functioneren is moeilijk. Het zit vol met risico’s in het efficiënt organiseren, zoals inefficiënte coördinatie, onvoldoende communicatie, een incompleet inzicht in de kosten & opbrengsten en ontwikkeling van leermiddelen die niet matchen met de actuele leerbehoeften. Dit heeft o.a. de volgende impact op uw business.

Reputatie en imago schade

Onvoldoende aanpassings-vermogen als organisatie

Werknemers ervaren geen perspectief

Te hoge kosten

Het slim organiseren van Learning and Development binnen bedrijven en branches

Van Sadelhoff learning services begeleidt uw bedrijf of branchevereniging vanuit een betrokken samenwerking in alle stadia van Learning and Development. Wij ontwikkelen of optimaliseren alle verbindingen voor een succesvolle Learning and Development afdeling of (branche)academie.

Stijging van bedrijfsresultaten doordat leren direct is gekoppeld aan de business

Een wendbare organisatie creëren door het slim organiseren en continu stimuleren van leren en ontwikkelen

Versterking van het imago van de branche of het werkgeversmerk

Meer commitment van leden, klanten en medewerkers

Leven Lang leren en duurzame inzetbaarheid heeft uw
aandacht maar hoe brengt u het tot volledig potentieel?

 

Geef een boost aan uw Learning and Development

Doorloop met ons deze drie stappen om Learning & Development optimaal te benutten. 

L&D Energy-scan

Breng de kwetsbare en kansrijke gebieden van uw Learning and Development afdeling in kaart met onze energy-scan.

Kies uw vitaliteitswinners

Op basis van 23 jaar ervaring weten wij welke aanpak en factoren Learning and Development  succesvol maken. Laat u inspireren door onze vitaliteitschecklist.

Ga voor de boost

Ontdek de kansen en doelen van Learning and Development met ons samen in een vrijblijvende ideation sessie. Van idee naar een praktische werkelijkheid.

 

Het verbinden van de 5C’s

Voor een optimaal functionerende L&D afdeling is het cruciaal dat de onderstaande thema’s met elkaar verbonden worden.

 

Coördinatie

Al snel wordt L&D een complexe activiteit en lijkt uw ideale visie of strategie verder weg dan ooit. Uw L&D afdeling heeft inspiratie nodig, een duidelijke strategie en een efficient proces.

Wij zorgen dat uw L&D processen minder tijdrovend en rendabeler worden ingericht en direct  (klant)waarde toevoegt.

Communicatie

L&D is mensenwerk. Communicatie in alle fasen van  uw L&D projecten is essentieel om commitment voor L&D in uw organisatie te waarborgen en uw werkgeversmerk sterk neer te zetten.

Ons doel is om L&D projecten  weer on topic te krijgen en het enthousiasme voor leren te versterken 

Cijfers

Een duurzame inzet van L&D kan alleen tot stand komen als de resultaten van L&D opwegen tegen realistische investeringen. Het fundament is een optimale mix tussen proces, techniek en expertise bewerkstelligen.

Wij realiseren dat L&D voor uw bedrijf een profit center wordt.

Constructie

Uw L&D strategie is bepaald en het proces is ingericht, maar L&D producten die direct het verschil maken in de business zijn er niet. Dit vereist capaciteit en inzet van experts.

Wij realiseren voor u branche-/bedrijfsspecifieke tooling en leermiddelen. 

Connectie

Kennis en best practices delen is een uitdaging voor branches en bedrijven. Zowel naar de interne organisatie, als naar de klant, leveranciers en partners. 

Wij zetten in op een optimale connectiviteit tussen (diverse) branches, bedrijven en medewerkers. Zodat er optimaal met en van elkaar geleerd gaat worden.

What They’re Saying

De verhalen van onze partners

“Doordat Van Sadelhoff Learning Services op verschillende vlakken expertise in huis heeft en beschikt over een uitgebreid netwerk van trainers en opleiders kan Van Sadelhoff het gehele proces binnen Trainingen en opleidingen voor ons verzorgen. Daarmee heb ik intern een sterke afdeling Training en opleiding waarvan de samenstelling op verzoek kan veranderen naar gelang onze wens. Van Sadelhoff denkt mee, handelt snel en geeft invulling aan alle leervraagstukken binnen ons bedrijf en alle aangesloten dealerbedrijven.” 

Simon Kram

Directeur Marketing & Innovation, Mechan Groep

“VOMI is met Van Sadelhoff een strategische samenwerking aangegaan voor het opzetten en ontwikkelen van de VOMI Academie. Als intensief partner heeft Van Sadelhoff mede bijgedragen aan het succesvol positioneren van de VOMI Academie als dé opleider voor de (proces)industrie. Het team heeft laten zien de groei en ontwikkeling van de VOMI Academie vorm te kunnen geven door onder meer het uitbouwen van het professionele netwerk en het concreet kunnen invullen van de opleidingsbehoefte bij de diverse VOMI leden.”

Mark Ammerdorffer

Directeur, VOMI

Meet the team

Onze (netwerk)organisatie

Van het efficiënt organiseren van leren, de constructie van leeromgevingen, ontwikkeling leermiddelen, L&D-strategie tot promotie. In korte tijd zetten wij in samenwerking met u een vitaal L&D-systeem op dat impact maakt binnen uw branche of op uw bedrijfsresultaten.

Dit doen wij met onze fanatieke experts uit ons netwerk. Daarmee kunnen wij ons focussen op bijzondere onderwerpen, opschalen tot grote projecten of versnellen in tempo.

Bekijk ons expertisenetwerk 

Contact

Komt u bij ons op de koffie?

 

Bezoek ons

Bella Vista 4, 6824 HC Arnhem

Bel ons

026 3337 444

 

 

Van Sadelhoff learning services